Eénjarige brugklas is terug

De tweejarige brugklas is met ingang van het komende schooljaar 2016-17 teruggebracht naar een éénjarige. Argument: een tweejarige brugklas zou de houding van de leerlingen kunnen doen verslappen of leerlingen kunnen juist overvraagd worden. Onze afvaardiging in de MR heeft zich onthouden van stemming aangaande dit onderwerp.
De argumenten van leraren en schoolleiding waren wel goed, maar voorstemmen werd – gezien onze positieve ervaringen met de tweejarige brugklas – als een brug te ver gezien.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

  • Laat het ons weten

Ga terug