Verandering in en betekenis voor onderwijs

Tijdens deze thema-avond gaat onderwijsdeskundige Anne Broerse in op veranderingen in en de betekenis voor het onderwijs. Hoe kunnen we onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst? Welke vormen van onderwijs passen daarbij? Welke randvoorwaarden zijn nodig? Welke rol speelt technologie daarin?

Onze Fons ICT-coordinator Joppe van Daalen zal vertellen over de huidige toepassingen en de stand van zaken van de ontwikkelingen en rector David Asser hoopt u enthousiast te krijgen voor het vernieuwde gebouw en de moderne leeromgeving die daarin is ontstaan.
Met voldoende ruimte voor interactie en discussie
en voorbeelden van vernieuwende onderwijs situaties. Komt allen.

Aanmelden gewenst.Rondleiding tijdens
'Pannenbier'
op 15 april 2019

'Traditioneel in de bouw is 'Pannenbier' het
moment dat het hoogste punt wordt bereikt.
Alle reden voor een feestje en helemaal omdat
de verbouwing verloopt volgens planning.
Doe je helm op en geniet van een rondleiding.'

David Asser, rector Fons Vitae Lyceum

 

 

THEMA-AVOND 'MODERN ONDERWIJS'

  • Onder leiding van onderwijsdeskundige Anne Broerse
  • Over veranderingen in ict
  • Over de betekenis voor het onderwijs
  • ICT coordinator Joppe van Daalen over stand van zaken
  • Davis Asser maakt u enthousiast over het nieuwe gebouw
  • Vol interactie , discussie en voorbeelden
  • Ouders en docenten van harte welkom

'Doe je helm op en wandel met ons mee door het gebouw...


'Achter al die mooie tegels was water gekomen. Daarna is de rest ook weggehaald en maken we er mooie strakke wanden van...'


 

'De oorspronkelijke glas-in-lood ramen zijn gelukkig bewaard gebleven en worden tijdens de verbouwing goed afgedekt. Straks een verrijking van het gemoderniseerde trappenhuis...'

Ga terug