Het juiste aanspreekpunt

Voor uw eigen, specifieke, situatie is de school uw aanspreekpunt. Wanneer u wat meer wilt weten over algemene zaken die ouders van leerlingen raken, dan bent u bij de Ouderraad op de juiste plaats. Berichten of vragen van ouders die betrekking hebben op algemene zaken worden besproken in de Ouderraad.
Bij Individuele casussen verwijzen we ouders naar de mentor en/of de klassenouder.
Mocht dat geen effect hebben dan kunnen ouders terecht bij het hoofd van de jaarlaag en/of direct bij de schoolleiding.
Het streven is dat ouders altijd een antwoord krijgen.

Onderwerpen die de Ouderraad maandelijks bespreekt komen op de agenda in de bespreking met de schoolleiding (2x per jaar). Ook kunnen deze al eerder ingebracht worden in de Medezeggenschapsraad die elke maand bijeen komt.Twee leden van de Ouderraad hebben daar zitting in.

Wanneer u meer wilt weten over algemene zaken die ouders van leerlingen van het Fons Vitae raken, stuur ons dan een bericht.

__________________________________________________________


> email - Ouderraad Fons Vitae

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

  • Laat het ons weten

Ga terug