12-07-2017 20:30
door Beheerder
(reacties: 0)

IN HET KORT

  • 21 juni - Brand op het dak
  • Gebouw gedeeltelijk onbruikbaar
  • Lessen volgend jaar deels in eigen school
  • extra tijdelijke locatie: Treublaan 1 - bij het Amstelstation
  • Eindfeest in de Tolhuistuin op dinsdag 18 juli
  • Boeken inleveren Ignatius - woensdag 19 juli
  • Proclamatie-uitdelen van rapporten-in Obrechtkerk
  • Diplomauitreiking in het Hilton Hotel
  • Bekijk het overzicht met belangrijke data

Berichten van de schoolleiding

INFORMATIEBULLETINS

woensdag 12 juli 2017

We hebben nieuws over onze huisvesting voor volgend jaar. Dankzij grote inspanningen van alle
betrokkenen bij onder andere de gemeente Amsterdam,  is het gelukt om een oplossing te vinden.

We zijn opgelucht dat we een deel van de lessen gewoon in onze eigen school, aan de
Reijnier Vinkeleskade kunnen verzorgen. De lokalen in het B- en C- gebouw, waaronder de gymzalen, 
zijn ongeschonden en dus voor ons bruikbaar. Daarnaast zullen we een deel van de lokalen in
de rechterzijvleugel gebruiken.

Het grootste deel van het onderwijs zal echter plaatsvinden op de nieuwe tijdelijke locatie aan de
Treublaan 1 bij het Amstelstation, in het voormalige gebouw van het Stelle College.

De fietsafstand tussen beide locaties is zo’n 10 minuten via een verkeerluwe route.
Ook de buitensportvelden die we gebruiken zijn via een veilige fietsroute langs de Amstel te bereiken.

Natuurlijk hadden we liever gehad dat dit allemaal niet nodig was geweest, en vraagt de situatie om
aanpassing van ons allen. Maar we denken  met deze oplossing wel de  kwaliteit van ons onderwijs
kunnen waarborgen.

Met vriendelijke groet,
David Asser

____________

07 juli 2017

De belangrijkste vraag is natuurlijk waar we volgend jaar terecht kunnen. We zijn daar heel 
dicht bij een oplossing. Er is nu zicht op twee locaties die zich op zo’n  10 minuten fietsafstand
van elkaar bevinden, redelijk in de buurt van onze school.  De gesprekken daarover met
alle betrokken partijen bevinden zich in een eindstadium.  De gemeentelijke besluitvorming is
nog helemaal rond, dus kunnen we de naam van de locaties helaas nog niet geven.

We hopen jullie begin volgende week definitief uitsluitsel te kunnen geven, maar wilden jullie
voor het weekend al laten weten wat de stand van zaken is. Wij zien in deze optie zelf in ieder
geval voldoende mogelijkheden om goed onderwijs aan de leerlingen te kunnen vormgeven.

Verder is er nog wat aanvullende informatie over onderdelen van de afhandeling van het schooljaar.

DOWNLOAD > INFORMATIE - BELANGRIJKE DATA AFHANDELING SCHOOLJAAR

___________

05 juli 2017

De toetsweek nadert zijn einde. Nog twee dagen en dan zijn de meeste leerlingen klaar met deze
jaarlijkse meesterproef. Hieronder nog wat aanvullende informatie over de weken die daarna volgen.

Een bericht voor alle kinderen die door ziekte een of meer toetsen uit de toetsweek hebben gemist.
Het inhaalmoment daarvoor is vrijdag 7 juli aanstaande van 08.30 tot 10.30 uur op het Nicolaas.
Als je toetsen hebt gemist, stuur dan een mail naar verzuim@fonsvitae.nl met daarin je naam,
klas en welke toets(en) je hebt gemist. Zet je afdelingsleider in de cc.
Kom vervolgens vrijdag aanstaande om 08.30 uur naar het Nicolaas om de toets te maken.
Wij zorgen dat het werk voor je klaar ligt.

Helaas nog steeds geen definitief uitsluitsel over onze locatie.
Daar kunnen we dus nog geen nieuws over melden.

Over de sportdagen:
- Klas 1 start om 8:45 en gaan door tot ongeveer 11:30
- Klas 2 start om 11:15 en gaan door tot ongeveer 13:30.
- Iedere klas heeft een eigen kleur shirt.
- Kaartjes voor het eindfeest kunnen ze gedurende de hele dag kopen.

DOWNLOAD > INFORMATIE OVER EINDFEEST

DOWNLOAD > INFORMATIE SOFTBAL- 3E KLAS

DOWNLOAD > INFORMATIE SOFTBAL- 4E KLAS

__________

29 juni 2017

Weer tijd voor een update van het Fons Vitae lyceum. Inmiddels is de toetsweek voor de bovenbouw
van start gegaan. De leerlingen die ik sprak na afloop van het schoolexamen, waren opgelucht.
Ze waren met extra zenuwen naar school gekomen, omdat alles nu anders dan anders is, maar het
viel ze erg mee. Dat is goed om te horen en geeft vertrouwen voor de rest van de toetsweek.
Daarnaast kregen we van het Nicolaas complimenten over de nette, beleefde houding van onze leerlingen.
Morgen beginnen alle leerlingen van klas 1 t/m 3. Lees verder over de afhandeling van het schooljaar.

DOWNLOAD > INFORMATIE VAN DE SCHOOLLEIDING No4 - 29 juni 2017
DOWNLOAD > SCHEMA INLEVEREN BOEKEN OP 19 juli 2017
__________

26 juni 2017

Vandaag konden leerlingen van 3havo en de bovenbouw vragen stellen over de toetsstof.
Gedurende de dag is een flink aantal leerlingen langs geweest.
Morgen is het de beurt aan alle leerlingen uit de 1e, 2e en 3vwo.
Vanmiddag was ook de informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen in de sporthallen Zuid,
die goed bezocht was. In dit bulletin nog wat concrete zaken rond de toetsweek en
de afhandeling van het schooljaar en een kort verslag van de bijeenkomst van vanmiddag.

Zoals iedereen weet worden de toetsen gehouden in het Nicolaas Lyceum.
In het bulletin hieronder de regels voor een ordelijk verloop
en voor de duidelijkheid hieronder ook plattegronden.
De docenten zullen de kinderen opvangen en begeleiden naar de lokalen.

DOWNLOAD > INFORMATIE VAN DE SCHOOLLEIDING No3 - 26 juni 2017
DOWNLOAD > PLATTEGRONDEN VAN HET NICOLAAS LYCEUM
________

23 juni 2017

Vandaag zijn er weer een paar stappen gezet. Vrijdagmorgen begon de dag met de bijeenkomst
voor alle docenten, gevolgd door bijeenkomsten per leerjaar. Het was fijn om iedereen weer even te zien.
De leerlingen zijn geïnformeerd over de volgende zaken:

DOWNLOAD >  INFORMATIE VAN SCHOOLLEIDING No2- 23 juni 2017
DOWNLOAD >  Bijlage Toetsweekschemalesstof - 23 juni 2017

________

22 juni 2017
De dag na de brand heeft vooral in het teken gestaan van inventariseren wat er allemaal moet gebeuren en
zoveel mogelijk al in gang zetten. De informatie over hoe de komende schoolweken gaan verlopen,
zal echter toch druppelsgewijs bij jullie terecht komen, omdat we nog geen totaaloverzicht kunnen bieden.

DOWNLOAD > INFORMATIE VAN SCHOOLLEIDING No1 - 22 junI 2017

________________________________________________________________________________________________

Gebouw voorlopig onbruikbaar en terrein onveilig.

Op het dak van het Fons Vitae Lyceum is woensdagmiddag  21 juni om 15.00 uur brand uitgebroken.
Het schoolgebouw en een aantal naastgelegen woningen werden ontruimd. Op het moment dat de brand uitbrak
waren er zo'n vijftig kinderen in het pand aanwezig. Iedereen werd veilig buiten opgevangen.

Om 20.30 uur wordt het sein brand meester gegeven. De volgende dag blijkt dat door de enorme- rook en
waterschade de middenbeuk van het schoolgebouw volledig onbruikbaar is en dat dit niet voor het begin
van het nieuwe schooljaar gerepareerd kan worden.
Er wordt gezocht naar een tijdelijke locatie tot aan de zomervakantie en een voor wat langer verblijf na de zomer.

Email Berichten - 21jun17

20.10
Beste ouders/verzorgers,
De brand wordt op dit moment nageblust. Het sein brand meester is nog niet gegeven. We merken dat een aantal ouders/leerlingen naar school komen om te kijken en steun te betuigen. De getoonde betrokkenheid, ook via mails,
vinden we hartverwarmend, maar we willen iedereen toch met klem verzoeken niet naar de kade en de school te komen. Er wordt nog hard gewerkt door de hulpdiensten en zij hebben alle ruimte nodig.
Duidelijk is nu dat het gebouw dusdanig grote schade heeft opgelopen dat dit niet voor het begin van het nieuwe
schooljaar gerepareerd kan worden. De dienst onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam is al voor ons
op zoek naar een tijdelijke locatie tot aan de zomervakantie en een voor wat langer verblijf na de zomer.
Morgenochtend komt het managementteam bijeen om te praten over de onderwijskundige afronding van dit schooljaar. Daar horen jullie morgen dus meer over.
Nogmaals hartelijk dank voor het meeleven en alle getoonde betrokkenheid. Dat doet ons zeer goed.

____________________

17.20

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels is duidelijk hoe groot de omvang van de brand is. We hebben te maken met een opschaling naar het
hoogste niveau. De brand is nog niet onder controle. Op dit moment is wel al duidelijk dat er zoveel (water)schade
aan ons mooie gebouw is, dat er de komende twee dagen, donderdag en vrijdag, geen mogelijkheden zijn om de
lessen te hervatten. In deze twee dagen moeten wij bekijken hoe, waar en wanneer we ons onderwijs weer op
kunnen starten. We houden u daar uiteraard van op de hoogte.
De komende twee dagen zijn de leerlingen helaas lesvrij. Wilt u dit met uw kind bespreken?

____________________

16.34
Beste ouders/verzorgers,
Hedenmiddag zijn wij getroffen door een brand op ons dak. We zijn enorm geschrokken, maar heel blij dat alle
leerlingen en personeelsleden veilig zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en we zullen u pas op een later
tijdstip kunnen berichten wat dit betekent voor de lessen de komende dagen en weken.
Ik reken op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
David Asser

Ga terug