Algemene Ledenvergadering

Elk jaar, na afloop van het verenigingsjaar, uiterlijk vóór eind november, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Alle ouders zijn welkom en krijgen van het bestuur van de vereniging, de Ouderraad, een presentatie over het reilen en zeilen van de Oudervereniging
en de activiteiten van de Ouderraad. 

Na het formele gedeelte volgt een presentatie of een spreker die ingaat op een actueel en relevant onderwerp of dat aansluit op een thema.

Soms is het wenselijk of nodig dat er meerdere Algemene Ledenvergaderingen worden belegd. De Ouderraad streeft ernaar dit via deze website vroegtijdig bekend te maken.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die elk jaar door de Algemene Ledenvergadering uit haar midden wordt aangewezen.

Het lidmaatschap van deze commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Ouderraad. De commissie controleert eenmaal per jaar het geldelijk beheer van de vereniging en brengt van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit.

Algemene Ledenvergadering 2018
woensdag 21 november 2018 om 19.30 uur
gehouden in de Theaterzaal van FonsVitae, Reijnier Vinkeleskade,


download > agenda 21 november 2018

download > verslag ALV 2017

download > jaarrekening 2017-18

download > begroting 2018-19

download > verklaring kascommissie 2018

download > rooster van aftreden 2018

download > presentatie Ouderraad

_______________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering 2017

dinsdag 21 november 2017 om 19:30 uur
in de Theaterzaal van het Fons Vitae Lyceum


download > agenda 21 november 2017

download > verslag ALV 2016

download > Jaarrekening 2016-17 -begroting 2017-18

download > verklaring kascommissie

download > rooster van aftreden

download > presentatie Ouderraad

_______________________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering 2016

dinsdag 22 november 2016 om 19:30 uur
in de Theaterzaal van het Fons Vitae Lyceum


download > Agenda - ALV - 22 november 2016

download > Notulen - ALV - 9 November 2015

download > Financieel verslag 2015-16

download > Begroting 2016-17

download > Presentatie ALV Oudervereniging_22 november 2016

_______________________________________________________________________

 

  

 

 

HEEFT U SUGGESTIES?

  • Zijn er onderwerpen die u op de agenda van de ALV geplaatst wilt zien? Laat het ons dan weten en stuur een bericht via 'contact'.

Ga terug