Beleidsplan

Het beleidsplan is de leidraad voor de vereniging, en vormt de basis van de activiteiten die de Ouderraad organiseert.
Het beleidsplan wordt door het dagelijks bestuur opgesteld en door de volledige ouderraad ondertekend, waarna het aan de leden wordt gepresenteerd.

In het beleidsplan komen doelstellingen en uitvoerbaarheid op een pragmatische manier samen; de Ouderraad bestaat immers uit vrijwilligers waarbij de doorstroming relatief hoog is. Leden blijven gemiddeld circa 3 jaar in de Ouderraad.

Het heeft er voor gekozen om haar planperiode voor twee jaar vast te stellen waarmee tegemoet gekomen wordt aan de snelle omloop van de bezetting in de Ouderraad. En er kan effectiever ingespeeld worden op de veranderingen in de school- en leeromgeving.

Instromende Ouderraadsleden worden zo eerder in het besluitvormingsproces betrokken. De leden zijn dus hooguit één tot twee keer betrokken bij het opstellen van een beleidsplan.

De Ouderraad stelt een jaarplan op waarin de onderwerpen die hiernaast zijn weergegeven zijn opgenomen. Het jaarplan wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie onder de ouders over relevante onderwerpen en issues die de school, leerlingen en ouders bezig houden.

Het jaarplan bepaald grotendeels de agenda voor de reguliere bijeenkomsten van de Ouderraad en de gesprekken die de Ouderraad met de schoolleiding heeft.

Wanneer u wilt bijdragen aan het activiteiten programma overweeg dan om aan te sluiten bij de Ouderraad. U bent van harte welkom.

ONDERWERPEN

  • Volgen van schoolprestaties
  • Initiëren van vergroting ouderbetrokkenheid
  • Optimaliseren van gebruik van Magister
  • Volgen veranderingen iPad onderwijs
  • Bijdragen aan profielwerkstukken wedstrijd
  • Organiseren thema-avonden
  • Organiseren bijzondere evenementen

Ga terug