Dagelijks bestuur

De Ouderraad kiest eens in de twee jaar een dagelijks bestuur uit haar midden dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Zij vormen ook het bestuur van de vereniging. Aan het eind van de zittingsperiode stellen de bestuursleden hun functie ter beschikking en kunnen ze herkozen worden.
De functie eindigt bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken.

De voorzitter heeft tot taak: de vergaderingen en bijeenkomsten leiden; erop toezien dat genomen besluiten worden uitgevoerd; datum en plaats van vergaderingen en bijeenkomsten vaststellen.

De secretaris heeft tot taak: het tijdig aankondigen van vergaderingen en bijeenkomsten, verzorgen van de verslaglegging,het verzorgen van de correspondentie en archivering en het jaarverslag.

De penningmeester heeft tot taak: het beheren van de gelden van de vereniging; het regelmatig boekhouden van alle inkomsten en uitgaven en het beheer van alle onderliggende stukken betreffende alle financiƫle zaken en besluiten.
Aan het einde van het verenigingsjaar legt de penningmeester verantwoording af over  het gevoerde financiĆ«le beleid aan de hand van een jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven en stelt hij een begroting op voor het komende jaar.
______________________________________________________________________

DOWNLOADS

>file

SAMENSTELLING

  • Esmeralda Smet / voorzitter
  • Jan Paul Reij / secretaris
  • Joke Verburg-Versluis / penningmeester

Ga terug