Talentontwikkeling voor iedere leerling

Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Sinds 2012 draagt het Fons Vitae Lyceum het officiële keurmerk van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, als enige middelbare school in Amsterdam.
Dit houdt in dat de school het talent van álle leerlingen - niet alleen de hoogbegaafden onder hen - actief (h)erkennen, stimuleren en faciliteren.
In oktober 2016 werd het Fons opnieuw succesvol getoetst en kan met de erkenning weer vier jaar vooruit.
Begrijpelijk dat iedereen trots is op dit keurmerk en zich bewust is van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt.

De ambitie leeft om doorlopend te werken aan uitdagend, motiverend onderwijs voor iedereen.
De BPS doelstelling is om verdiepend, verrijkend of versnellend onderwijs aan te bieden voor 2 doelgroepen van in totaal circa 280 leerlingen:
- De hoogbegaafde leerling;
- De hoog gemotiveerde leerling.

Om meer uit leerlingen te halen, zal de school de komende jaren zoeken naar mogelijkheden om de hoog gemotiveerde leerling nog beter te bedienen.
Zo is een BPS-lokaal opgezet en een BPS-commissie aangesteld en wordt een begeleidingsplan per leerling opgesteld waarin vooraf duidelijke verwachte leeropbrengsten worden vastgelegd.

Ook de ouders doen mee
Het BPS moduleaanbod voor het schooljaar 2016/2017 is inmiddels rond. Een mooi en breed aanbod. Nieuw dit jaar zijn de modules die aangeboden worden door ouders van leerlingen. Daar is iedereen extra trots op. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen: het voeren van socratische gesprekken, het maken van een lichtplan, masterclass transport, masterclass verkoop, inleiding in de psychologie etc.
 
Het moduleaanbod is recent op de volgende manier verspreid:
- de leerlingen hebben uitleg gekregen over BPS: waar BPS voor staat en wat leerlingen mogen verwachten van BPS op het Fons Vitae.
- Alle ouders en medewerkers hebben de speciale Fons Got Talent nieuwsbrief gekregen met daarin het moduleaanbod van schooljaar 2016/2017.
(Let erop want deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en geeft een goed beeld van de activiteiten en vorderingen van BPS)
- De diverse 'BPS-modules' staan op de website van school: het zijn speciale vakken en activiteiten naast het reguliere lesrooster, zowel binnen als buiten school, die leerlingen ondersteunen en stimuleren bij de ontwikkeling van hun talent(en).

Ouders die een bijdrage willen leveren aan het BPS programma zijn van harte welkom. Neem contact op met de BPS-coordinator - Roos Hibma 

Wilt u meer lezen over BPS kijk dan op de website van FonsVitae of naar de speciale pagina met het moduleaanbod voor 2016-17BPS op het Fons

  • Talentontwikkeling voor iedere leerling
  • (H)erkenning van talent
  • Speciale aandacht voor hoogbegaafde leerlingen
  • Stimulering en facilitering van talent
  • Aansprekend en breed module aanbod
  • Doe mee: ook ouders kunnen aanbod verzorgen

Ga terug