Overpeinzingen van de Ouderraad

Is het Fons Vitae een Ipadschool? Hoe gebruikt de school het leermiddel? Hoe wordt het proces geëvalueerd, en worden de ouders bij het opstellen van de vragen betrokken? Lopen zij ook tegen het tekort aan lesmateriaal aan? Hoeveel uur spenderen de leerlingen per dag op de Ipad? Voor welke vakken komt de Ipad meer of minder uit de verf?

In hoeverre de docenten op het Fons Vitae nog ruimte hebben verhalen te vertellen en eigen accenten te leggen. Waar is hun bevlogenheid, hoe kunnen zij die kwijt?

Hoe gaat het met de sociale interactie tussen de lessen, zitten leerlingen dan nog steeds op de Ipad of benutten ze die tijd voor contact met medeleerlingen of beweging buiten?

Wat doet de school aan reflectie met docenten en leerlingen op computergebruik en internet? Is er voldoende aandacht voor het feit dat veel kinderen na school ook nog drie tot zes uur met sociale media bezig zijn?
Kan er aandacht komen voor media en hoe die ons leven interrumperen en hoe je kunt voorkomen dat ze je concentratie nekken.
Worden er gesprekken over verslaving aan sociale media en games gehouden?

Het tweetalig onderwijs op middelbare scholen rukt op, en op de universiteiten zie je nu al dat deze programma’s louter worden ingevoerd uit angst straks te weinig studenten te hebben, onder mom van een internationaliserende arbeidsmarkt. Wat zijn dan die banen waar alleen nog Engels wordt gepraat?  De culturele consequenties, het Nederlands als professionele taal, als cultuurdrager, worden niet in acht genomen. Dit vraagstuk verdient alertheid en aandacht.

________________________________________________________________________

Twee keer per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond waarin onderwerpen die leven bij ouders, onder de aandacht worden gebracht.
Veelal worden professionals gevraagd om op een interessante manier met de ouders in contact te komen en te discussiëren over het onderwerp.
U bent van harte welkom.

WILT U REAGEREN

  • Stuur ons een bericht

Ga terug