Thema - Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid is een sleutelwoord in het beleid van de school. Uitgangspunt is dat ouders en school gelijkwaardige educatieve partners zijn, die zich gezamenlijk inzetten om een succesvolle schoolloopbaan van de leerling te bevorderen en te ondersteunen.

Basisvoorwaarden daarvoor zijn: regelmatige informatie en communicatie via de website van de school en van de ouderraad, berichten en brieven van de afdelingsleiders, informatie over verzuim, tien-minuten gesprekken met mentoren, ouder- en -informatieavonden, betrokkenheid van de ouderraad bij Open Dagen, sollicitatieprocedures voor de schoolleiding, inzet van ouders voor beroepen-oriëntatie of stagebemiddeling en aanwezigheid van ouders bij presentaties van projecten en voorstellingen.

Een gezamenlijke visie op de school en het schoolbeleid kan een belangrijke bijdrage zijn aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

De afgelopen periode is er aanscherping geweest van het op-tijd-beleid en regels rond het gebruik van privé-electronica in de klas. Dit betekende een cultuuromslag die alleen kon slagen als school, leerlingen en ouders de principes onderschrijven en bijdragen aan handhaving van dit beleid.

De school en de ouders blijven onderzoeken of er met de Ouderraad tot een gezamenlijke intentieverklaring kunnen komen, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verhouding en communicatie tussen ouders en school wordt vastgelegd. Geen juridisch document, wel een intentieverklaring die beide partijen houvast geeft inzake verwachtingen over en weer.

>bron-Schoolplan-2011-2015

WILT U MEEDENKEN?

  • Laat het ons weten

Ga terug