Schoolprestaties

Vanaf schooljaar 2011-2012 gelden aangescherpte exameneisen. Leerlingen moeten gemiddeld een 5,5 voor het CSE halen en om te slagen maximaal één vijf voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag halen. De school vindt de zogenaamde zesjescultuur een doorn in het oog. Ze willen met kwalitatief goed onderwijs leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dat wordt op diverse manieren geprobeerd.

Slagingspercentages verbeteren
Hoewel de slagingspercentages nog acceptabel zijn, is de afgelopen jaren toch een dalende lijn zichtbaar. Vooral is opgevallen dat een groeiend aantal leerlingen grote moeite heeft met de taligheid van de examenopgaves.
Enkele jaren geleden is in samenwerking met Taalweb Amsterdam al een pilot gestart van de taalexamentraining voor taalzwakke bètaleerlingen.

Daarnaast wordt gezocht naar een gerichtere manier van examentraining. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met partijen voor examentraining om te kijken wat zij zouden kunnen betekenen. Verder is een commissie bezig met het in kaart brengen van de kwaliteit van onze schoolexamens.
De inspectie constateert bij de school voor de meeste vakken een gering verschil tussen SE en CE, maar dat willen Fons Vitae natuurlijk zo houden.
 
Natuurlijk moet ook gekeken worden naar de jaren die vooraf gaan aan het examenjaar: is de leerstof evenwichtig genoeg over de leerjaren verdeeld, verloopt de determinatie naar havo of vwo naar wens en kiezen de leerlingen het profiel waarmee ze de grootste kans van slagen hebben.
Bron - Schoolplan 2011-2015

WILT U MEEDENKEN?

  • Laat het ons dan weten

Ga terug