Een tweede boekenpakket.

De Ouderraad is door ouders gevraagd om (ook met de schoolleiding) te bespreken of het verstrekken van een tweede boekenpakket (voor leerlingen van gescheiden ouders en woonachtig op verschillende adressen) mogelijk is.

Na inventarisatie is geconcludeerd dat de school een tweede pakket niet kan bekostigen. Evenmin beschikt, de Ouderraad over voldoende middelen om hierin bij te dragen. De aanschaf van een tweede boekenpakket is mogelijk, maar dan volledig voor rekening van de ouders.

OVER HET BOEKENPAKKET

  • de school bestelt
  • jaarliijkse bijdrage
  • een tweede pakket betaald u zelf
  • kosten kunnen oplopen tot € 1.000,-
  • vraag de mentor

Ga terug